Projekty UE

Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania energią z wykorzystaniem OZE w obszarze technologii wrażliwych na ciągłość zasilania

Instytucja Zarządzająca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Miejsce realizacji projektu:

Lider Konsorcjum: Polskie Zakłady Zbożowe Lubella GMW Sp.  z o.o. Sp.k., ul. Wrotkowska 1, 20-469 Lublin

Partner Konsorcjum: Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin

 

Projekt realizowany jest w ramach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, działanie: 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

 

Celem projektu jest opracowanie, wytworzenie i wdrożenie systemu do zarządzania efektywnością energetyczną oraz kosztową procesów technologicznych i tła w zakładzie Wnioskodawcy poprzez instalację własnego źródła OZE-PV i jego bezinwazyjną integrację z procesami operacyjnymi z zastosowaniem metodyki dynamicznych modeli trybów zasilania.

 

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac B+R polegających na zbudowaniu systemu umożliwiającego dynamiczne zarządzanie rozpływami energii pochodzącej z niestabilnego źródła (paneli fotowoltaicznych). System będzie charakteryzował się transparentnością Trybów Zasilania (redukcji ulegnie stopień złożoności modelu sterowania strukturą rozpływu energii elektrycznej w wewnętrznej sieci elektroenergetycznej zakładu Wnioskodawcy). Oprócz tego umożliwi dynamiczne przełączanie poszczególnych odbiorów pomiędzy trybami zasilania. System wesprze decyzyjnie operatorów, w obszarze klasyfikacji poszczególnych rozpływów energii do trybów zasilania oraz będzie charakteryzował się responsywnością umożliwiająca wypracowanie usług DSR.

 

Efektem projektu będzie wprowadzenie do działalności operacyjnej Lidera dodatkowych procedur organizacyjnych wspartych narzędziem jakim będzie prototypowy systemu do zarządzania efektywnością energetyczną.

 

Całkowita wartość projektu:  11 379 151,54 zł

Wysokość dofinansowania: 7 534 887,11 zł

 

Fundusze Europejskie, Unia Europejska

 

 

Informacje nt. projektów:

Instytucja Zarządzająca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Tytuł projektu: Prace badawczo-rozwojowe nad stworzeniem wysokiej jakości ekstrudowanej żywności funkcjonalnej w oparciu o innowacyjny proces technologiczny zapewniający zwiększoną wartość odżywczą uzyskiwanych wyrobów.

 

Celem projektu jest opracowanie i implementacja innowacyjnej technologii wytwarzania wysokiej jakości ekstrudowanej, zbożowej żywności funkcjonalnej o zwiększonej wartości odżywczej, skutkująca podniesieniem konkurencyjności firmy PZZ Lubella GMW – wiodącego, polskiego producenta wyrobów mącznych.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

 

Wartość projektu

10 380 283.78 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

5 488 975.79 PLN

 

 

Fundusze Europejskie, Unia Europejska

 

 

Instytucja Zarządzająca – Województwo Lubelskie (Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości)

Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie kompleksowej technologii uzyskiwania wysokiej jakości wyrobów makaronowych z dodatkiem regionalnej pszenicy makaronowej

 

Celem projektu jest przeprowadzenie kompleksowych badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych nad opracowaniem wysokiej jakości wyrobów makaronowych z dodatkiem regionalnej pszenicy makaronowej.

Projekt realizowany jest w ramach RPO WL 2014-2020, Oś 1 : BADANIA I INNOWACJE, Działanie 1.2: Badania celowe

 

Wartość projektu

4 483 135,88 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

2 613 401,52 PLN

 

 

 Fundusze Europejskie, Unia Europejska

 

 

Instytucja Zarządzająca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie kompleksowej technologii uzyskiwania wysokiej jakości wyrobów makaronowych z dodatkiem polskiej pszenicy durum.

Celem projektu jest przeprowadzenie kompleksowych badań przemysłowych oraz prac rozwojowych nad opracowaniem wysokiej jakości wyrobów makaronowych z dodatkiem polskiej pszenicy durum.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa,

Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa 

Wartość projektu

33 095 707,59 PLN 

Wkład Funduszy Europejskich

21 285 072,02 PLN 

 Fundusze Europejskie, Unia Europejska

Instytucja Zarządzająca – Województwo Lubelskie (Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości)

Tytuł projektu: Rozbudowa Centrum B+R jako zwiększenie potencjału naukowo-przemysłowego PZZ Lubella w produkcji innowacyjnej żywności ekstrudowanej

Celem projektu jest pobudzenie sektora prywatnych przedsiębiorstw do świadczenia usług B+R na rzecz innych podmiotów poprzez wykorzystanie funduszy unijnych do rozbudowy i doposażenia Centrum B+R.

Projekt realizowany jest w ramach RPO WL 2014-2020, Oś 1 : BADANIA I INNOWACJE, Działanie 1.3: Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach

 

Wartość projektu

4 846 187,79 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

1 959 666,68 PLN

 Fundusze Europejskie, Lubelskie Taste life, Unia Europejska

 

Instytucja Zarządzająca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie kompleksowej technologii otrzymywania prozdrowotnych i funkcjonalnych wyrobów makaronowych, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania części składowych ziaren zbóż

Celem projektu są rozwój oraz zwiększenie konkurencyjności polskiego producenta wyrobów mącznych na rynku krajowych i światowych producentów wyrobów makaronowych poprzez wdrożenie opracowanych rozwiązań na rynek.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa,

Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

 

Wartość projektu

13 249 586, 00 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich

7 253 064, 70 PLN

 

Fundusze Europejskie, Unia Europejska

Instytucja Zarządzająca – Ministerstwo Rozwoju

 

Tytuł projektu: Centrum Badawczo-Rozwojowe jako zwiększenie potencjału naukowo-przemysłowego Działu Badań i Rozwoju PZZ Lubella w produkcji innowacyjnej żywności ekstrudowanej.

 

Celem projektu jest wykorzystanie funduszy unijnych do utworzenia i kompleksowego wyposażenia Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR) przy istniejącym już Dziale Badań i Rozwoju. W ramach prowadzonych prac planowane jest opracowywanie w skali półprzemysłowej, a następnie pełne, przemysłowe wdrażanie do produkcji nowych, innowacyjnych wyrobów ekstrudowanych.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2. Oś priorytetowa Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

 

Wartość projektu

30 692 139,84 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

10 606 967,41 PLN


Fundusze Europejskie, Unia Europejska

Instytucja Zarządzająca – Województwo Lubelskie (Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości)

 

Tytuł projektu: Centrum Badawczo-Rozwojowe jako zwiększenie potencjału naukowo-przemysłowego PZZ Lubella w produkcji innowacyjnej żywności ekstrudowanej.

 

Celem projektu jest pobudzenie sektora prywatnych przedsiębiorstw do świadczenia usług B+R na rzecz innych podmiotów poprzez wykorzystanie funduszy unijnych do utworzenia i kompleksowego wyposażenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Beneficjenta. Nastąpi wzmocnienie współpracy PZZ Lubella z sektorem nauki i MŚP. Tym samym firma wprowadzi do swojej oferty świadczenie usług B+R na rzecz innych podmiotów.

Projekt realizowany jest w ramach RPO WL 2014-2020, Oś 1 : BADANIA I INNOWACJE, Działanie 1.3: Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach

 

Wartość projektu

9 995 620, 00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

2 622 000, 00 PLNFundusze Europejskie, Lubelskie Taste life, Unia Europejska


Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.