Projekty UE

Informacje nt. projektów:

Instytucja Zarządzająca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Tytuł projektu: Prace badawczo-rozwojowe nad stworzeniem wysokiej jakości ekstrudowanej żywności funkcjonalnej w oparciu o innowacyjny proces technologiczny zapewniający zwiększoną wartość odżywczą uzyskiwanych wyrobów.

Celem projektu jest opracowanie i implementacja innowacyjnej technologii wytwarzania wysokiej jakości ekstrudowanej, zbożowej żywności funkcjonalnej o zwiększonej wartości odżywczej, skutkująca podniesieniem konkurencyjności firmy PZZ Lubella GMW – wiodącego, polskiego producenta wyrobów mącznych.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Wartość projektu

10 380 283.78 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

5 488 975.79 PLN

Fundusze Europejskie, Unia Europejska

Instytucja Zarządzająca – Województwo Lubelskie (Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości)

Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie kompleksowej technologii uzyskiwania wysokiej jakości wyrobów makaronowych z dodatkiem regionalnej pszenicy makaronowej

 

Celem projektu jest przeprowadzenie kompleksowych badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych nad opracowaniem wysokiej jakości wyrobów makaronowych z dodatkiem regionalnej pszenicy makaronowej.

Projekt realizowany jest w ramach RPO WL 2014-2020, Oś 1 : BADANIA I INNOWACJE, Działanie 1.2: Badania celowe

 

Wartość projektu

4 483 135,88 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

2 613 401,52 PLN

 

 

 Fundusze Europejskie, Unia Europejska

 

 

Instytucja Zarządzająca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie kompleksowej technologii uzyskiwania wysokiej jakości wyrobów makaronowych z dodatkiem polskiej pszenicy durum.

Celem projektu jest przeprowadzenie kompleksowych badań przemysłowych oraz prac rozwojowych nad opracowaniem wysokiej jakości wyrobów makaronowych z dodatkiem polskiej pszenicy durum.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa,

Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa 

Wartość projektu

33 095 707,59 PLN 

Wkład Funduszy Europejskich

21 285 072,02 PLN 

 Fundusze Europejskie, Unia Europejska

Instytucja Zarządzająca – Województwo Lubelskie (Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości)

Tytuł projektu: Rozbudowa Centrum B+R jako zwiększenie potencjału naukowo-przemysłowego PZZ Lubella w produkcji innowacyjnej żywności ekstrudowanej

Celem projektu jest pobudzenie sektora prywatnych przedsiębiorstw do świadczenia usług B+R na rzecz innych podmiotów poprzez wykorzystanie funduszy unijnych do rozbudowy i doposażenia Centrum B+R.

Projekt realizowany jest w ramach RPO WL 2014-2020, Oś 1 : BADANIA I INNOWACJE, Działanie 1.3: Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach

 

Wartość projektu

4 846 187,79 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

1 959 666,68 PLN

 Fundusze Europejskie, Lubelskie Taste life, Unia Europejska

 

Instytucja Zarządzająca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie kompleksowej technologii otrzymywania prozdrowotnych i funkcjonalnych wyrobów makaronowych, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania części składowych ziaren zbóż

Celem projektu są rozwój oraz zwiększenie konkurencyjności polskiego producenta wyrobów mącznych na rynku krajowych i światowych producentów wyrobów makaronowych poprzez wdrożenie opracowanych rozwiązań na rynek.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa,

Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

 

Wartość projektu

13 249 586, 00 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich

7 253 064, 70 PLN

 

Fundusze Europejskie, Unia Europejska

Instytucja Zarządzająca – Ministerstwo Rozwoju

 

Tytuł projektu: Centrum Badawczo-Rozwojowe jako zwiększenie potencjału naukowo-przemysłowego Działu Badań i Rozwoju PZZ Lubella w produkcji innowacyjnej żywności ekstrudowanej.

 

Celem projektu jest wykorzystanie funduszy unijnych do utworzenia i kompleksowego wyposażenia Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR) przy istniejącym już Dziale Badań i Rozwoju. W ramach prowadzonych prac planowane jest opracowywanie w skali półprzemysłowej, a następnie pełne, przemysłowe wdrażanie do produkcji nowych, innowacyjnych wyrobów ekstrudowanych.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2. Oś priorytetowa Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

 

Wartość projektu

21.634.500,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

5.540.000,00 PLNFundusze Europejskie, Unia Europejska

Instytucja Zarządzająca – Województwo Lubelskie (Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości)

 

Tytuł projektu: Centrum Badawczo-Rozwojowe jako zwiększenie potencjału naukowo-przemysłowego PZZ Lubella w produkcji innowacyjnej żywności ekstrudowanej.

 

Celem projektu jest pobudzenie sektora prywatnych przedsiębiorstw do świadczenia usług B+R na rzecz innych podmiotów poprzez wykorzystanie funduszy unijnych do utworzenia i kompleksowego wyposażenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Beneficjenta. Nastąpi wzmocnienie współpracy PZZ Lubella z sektorem nauki i MŚP. Tym samym firma wprowadzi do swojej oferty świadczenie usług B+R na rzecz innych podmiotów.

Projekt realizowany jest w ramach RPO WL 2014-2020, Oś 1 : BADANIA I INNOWACJE, Działanie 1.3: Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach

 

Wartość projektu

9 995 620, 00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

2 622 000, 00 PLNFundusze Europejskie, Lubelskie Taste life, Unia Europejska


Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.